Minesto

Minesto är ett innovationsföretag som realiserat en unik lösning för hållbar energiproduktion. Idén är att ta tillvara energin i tidvattenströmmar. Utmaningen är uppenbar, eftersom utrustningen permanent befinner sig under havsytan.

Kvaser Memorator Professional 5xHS

Kvaser

Med en gemensam mjukvaruplattform i alla produkter spar Kvaser både tid och pengar.

Dasa

Med 25 års erfarenhet i skogsbranschen har Dasa skaffat sig en mycket stark position — att ta ner träd är en verksamhet där ingenting lämnas åt slumpen!

Kollmorgen

Automatiska tester ger kvalitetssäkring, komplett dokumentation och enorma tidsvinster – från flera dagars tester till en halvtimme.

Lab.Gruppen

Lab.gruppen AB använder sedan tidigare rt-labs produkt rt-kernel® och väljer nu att standardisera på den för alla sina Lake® produkter.

Hasselblad

I över 60 år har Hasselblad ägnat sig åt att producera marknadens bästa kameror. Under hela tiden har de lyckats att leva upp till Hasselblads varumärkeslöfte, “att hjälpa fotografer uppnå sin fotografiska potential.”

PowerCell

Sökandet efter alternativa kraftkällor intensifieras och utvecklingen inom det så kallade CleanTech-området går fort, drivet av allt hårdare miljökrav. En mycket lovande teknik är vätgasbaserade bränslecellsystem, där Göteborgsbaserade PowerCell är verksamt.

Swegon

Varför är vi idag villiga att betala för luft? Svaret är att även vid små avvikelser från ett optimalt inomhusklimat sjunker vår prestationsförmåga. Ett bra inomhusklimat bidrar till effektivitet och produktivitet och påverkar därför lönsamheten mycket positivt.