Dasa

Med 25 års erfarenhet i skogsbranschen har Dasa skaffat sig en mycket stark position — att ta ner träd är en verksamhet där ingenting lämnas åt slumpen!

Dasa är ett utpräglat specialistföretag och en ledande leverantör av intelligenta styr-, övervaknings- och kommunikationssystem för tunga fordon.
Dasa är till stor del mera samarbetspartner än leverantör i relationen till sina kunder. Produktion av skogsråvara är en konkurrensutsatt och kapitalintensiv bransch där Dasa har en stark position som systemutvecklare tack vare tekniskt kunnande och hög tillförlitlighet.
”Det är skogsbolagen som driver på”, säger Jonas Lindholm, utvecklingschef på Dasa. ”De vill ju givetvis att så mycket råvara som möjligt kommer till nytta, och det är deras prislistor som styr hur man avverkar och apterar, det vill säga kapar upp stockarna i optimala längder”.

Står aldrig still

Alla som sett en skogsmaskin vet att det går rasande fort. På några sekunder är trädet både kapat och kvistat. Det en lekman inte vet är att på den korta tid som detta görs mäter maskinen stocken, beräknar volym och kapar upp i exakt de längder som ger högsta möjliga utbyte.
”Det är här vi har vår verkliga styrka” berättar Jonas Lindholm, ”vi räknar hela tiden, på varje centimeter läser vi av avsmalning och volym och jämför med prislistorna. Kapaciteten är förstås viktig, men det gäller att räkna och mäta rätt så att man vet exakt vad som hamnar på timmerbilen. För att inte tala om upptiden ”stillestånd får bara inte förekomma”.

Applikationerna ger kundvärdet

Jonas Lindholm

Idag är Dasa framme vid 6:e generationens styrsystem som man levererar till olika tillverkare av skogsmaskiner. Egen hårdvara och extremt smarta algoritmer
för optimering tillsammans med noggrann produktionsredovisning. Pekskärm och Windows 8 hos föraren men under ytan ligger Dasas expertkunnande. ”Förr gjorde vi allt själva”, säger Jonas Lindholm, ”men idag använder vi, bland annat, en mjukvaruplattform från rt-labs. Vi blir mycket snabbare i utvecklingen och nya generationer och funktioner kommer ut med högre kvalitet”.

Utveckling ger konkurrenskraft

Dasa ser produktutvecklingen som den kanske viktigaste konkurrensfaktorn. Användarvänlighet, prestanda och tillförlitlighet är affärskritiska parametrar. Ute i skogen gör föraren sin bedömning av virkets kvalitet och måste sedan kunna lita på styrsystemets förmåga. ”Därför koncentrerar vi oss på applikation och köper in sådant som andra gör bättre. Det är lite av en mognadsfråga, hela vitsen är ju att grundblocken bara fungerar och att vi kan bygga funktionalitet på dem. Idag undviker vi att lägga resurser på egen utveckling i de lägre lagren när det finns kvalitetssäkrade standardkomponenter att använda”, avslutar Jonas Lindholm.