Kollmorgen

Automatiska tester ger kvalitetssäkring, komplett dokumentation och enorma tidsvinster – från flera dagars tester till en halvtimme.

Kollmorgen har utvecklat lösningar för automation i mer än ett halvsekel. Många minns företaget under det tidigare namnet NDC som år 2001 blev en del av Danaher-koncernen. Ett av områdena där Kollmorgen är ledande är utveckling av system för AGV, Automated Guided Vehicles.

”Idag arbetar våra utvecklare med nionde generationens AGV”, berättar David Lundqvist, som är ansvarig för kvalitetssäkring av mjukvara. ”Vi är mycket konkurrenskraftiga, bland annat när det gäller vagnarnas navigation där vi behärskar alla tekniker; slinga, magnetpunkter, laser och Natural Navigation.”

Kollmorgen hanterar produktlivscykler på 10 år eller mer, vilket ställer extrema krav på såväl funktioner som kompatibilitet. Tester är en livsviktig del av utvecklingen och samtidigt en av de svåraste. ”Testaren kläms från två håll”, menar David Lundqvist. ”Utvecklaren vill vänta med att frysa koden, medan säljaren vill komma snabbt ut på marknaden. Samtidigt växer våra system och mängden mjukvara som måste vara kvalitetssäkrad”.

Davids lösning blev att initiera utvecklingen av ett nytt testramverk. Tillsammans med rt-labs byggde man ett system för automatiserade tester, baserat på standardkomponenter och open-source. Jämfört med vad som finns att köpa färdigt på marknaden kunde Kollmorgen för en bråkdel av kostnaden skaffa fem teststationer i stället för en, samtidigt som handhavande och processer blir väsentligt enklare.

”Vi sparar otroligt mycket tid”, säger David Lundqvist, ”vi har exempel på när 25 minuter automatisk test ersätter flera dagars traditionell test. Jämfört med manuella tester kan vi testa så mycket fler driftfall och eftersom det är helt automatiskt kan vi testa tusentals gånger om det skulle krävas. Dessutom loggas precis allt och alla parametrar är dokumenterade.”

Nästa steg i utvecklingen är att ta testmetodiken ut till systemintegration och kundprodukt. Även inom koncernen har intresset för testutveckling spridit sig.
”Test blir en mycket mer integrerad del av utvecklingen på det här sättet. Vi kan börja mycket tidigare och vi vet vad vi gör på ett helt annat sätt än med helt manuella rutiner. Så tidsvinsten tar oss ut på marknaden snabbare och tryggheten i att vi levererar funktion stärker vår konkurrenskraft”, avslutar David Lundqvist


Läs mer om Kollmorgens teknik för autonom lagerhantering på NDC Solutions


Ladda ner som pdf