Kvaser

Med en gemensam mjukvaruplattform i alla produkter spar Kvaser både tid och pengar.

Kvaser Memorator Professional 5xHS

Man skulle kunna säga att Kvaser var experter på CAN-buss redan innan den existerade.Redan 1985, ett år innan Bosch och Intel lade grunden till CAN-standarden, jobbade Kvasers grundare med bussystem och distribuerad intelligens. Idag är företaget en auktoritet i den absoluta spetsen när det gäller högkvalitativa CAN-bussinterface.

Nischad världsledare

Kvaser har kunder över hela världen och levererar bussinterface, dataloggers och add-on-moduler för CAN och relaterade områden som LIN och J1587. Användarna är uteslutande ingenjörer och det är deras krav och villkor som är i fokus för Kvaser. CAN hittar man i praktiskt taget alla industrigrenar, inte bara inom fordon utan också medicinteknik, vitvaror, industriautomation och mycket annat. Enkelt uttryckt kan man säga att alla som behöver plocka upp information från en CAN-buss till en annan miljö är presumtiva kunder till Kvaser.

Enkelt och robust

”Man kanske kan tycka att CAN är en smula primitivt i sin kommunikation” säger Lars-Berno Fredriksson, en av Kvasers grundare, ”men enkelheten ger möjlighet att bygga extremt robusta system. Det är ett av skälen till att CAN blivit så etablerad och långlivad”. Ett exempel på robustheten är att den amerikanska marinen använder CAN-buss, bland annat i system för styrning av målobjekt. I den miljön finns mycket starka fält, bland annat från högeffektradar vilket kräver att delar av CAN-systemen kommunicerar fiberoptiskt.

Investering i kvalitet

Från början hade Kvaser ingen mjukvaruplattform, men så småningom började man testa olika operativsystem. ”Visst kan man klara sig utan”, resonerar Lars-Berno Fredriksson, ”men det finns så mycket som blir så oerhört mycket enklare och tillförlitligare med en stabil och väldokumenterad mjukvaruplattform. Hos rt-labs hittade vi dels högkvalitativ och robust kod, men också kompetens och genuin förståelse för vår verksamhet och våra krav”.

En plattform för hela produktområdet

Lars-Berno Fredriksson Idag har Kvaser och rt-labs ett nära samarbete och i princip har Kvaser samma mjukvaruplattform i alla sina produkter inom det här området. Att hålla nere variantfloran är förstås viktigt och inte minst i testfasen är enkelheten och uniformiteten viktigt.
”I princip hade vi kunnat göra en egen plattform men på samma sätt som våra kunder kommer till oss för den expertis vi har, så har vi valt att samarbeta med rt-labs som har mjukvaruplattform som sitt absoluta specialistområde. Jag vet att vi sparar både tid och inte minst pengar”, avslutar Lars-Berno Fredriksson.