Lab.Gruppen

Lab.gruppen AB använder sedan tidigare rt-labs produkt rt-kernel® och väljer nu att standardisera på den för alla sina Lake® produkter.

Om Lab.Gruppen

Lab.gruppen är verksamma inom förstärkarteknik sedan 1979. Idag är man ett ledande bolag inom den professionella audioindustrin och man levererar avancerade förstärkare och system för aktiva högtalare mm. Företaget har flera patent och är sedan 2002 en del av TC Group.

Bakgrund

I och med Lab.gruppens förvärv av varumärket Lake® 2009 med tillhörande teknologi, från Dolby Laboratories, flyttade man fram sina positioner inom ljudprocessing. Lab.gruppen fortsätter nu att utveckla Lake® teknologin till en plattform för flera av sina framtida produkter.

Lab.gruppen stod inför att utveckla ett ny generation av produkter och sökte en partner som kunde erbjuda en gedigen mjukvaruplattform för de avancerade prcessorer man valt, kombinerat med ett attraktivt tjänsteerbjudande. Att vi som ett Svenskt företag kunde stötta dem aktivt på nära håll var en viktig förutsättning.

Lösningen

Lab.gruppen vände sig till rt-labs och valde en mjukvaruplattform baserad på realtidsoperativsystemet rt-kernel® i konkurrens med andra välkända internationella aktörer. Projektet genomfördes tillsammans med rt-labs, i ett distribuerat team lokaliserat på olika utvecklingskontor, och med hjälp av utvecklingsmiljön rt-collab®, som skapar förutsättningar att utveckla inbyggd mjukvara i team på ett världsledande sätt.

Slutsats

Samarbetet med rt-Labs har varit en mycket bra matchning, det låter oss fokusera på att skapa mervärde för våra kunder samtidigt som vi får en flygande start med utvecklingen på nya plattformar” säger Emil Tirén, Program Manager på Lab.gruppen.