PowerCell

Sökandet efter alternativa kraftkällor intensifieras och utvecklingen inom det så kallade CleanTech-området går fort, drivet av allt hårdare miljökrav. En mycket lovande teknik är vätgasbaserade bränslecellsystem, där Göteborgsbaserade PowerCell är verksamt.

Om PowerCell

Vätgasbaserade bränsleceller är en lovande framtida energikälla, men infrastrukturen för vätgas är ännu inte allmänt tillgänglig och kommer sannolikt att kräva ett antal årtionden av utveckling och utbyggnad. Det unika PowerCell-systemet använder dagens bränslen, både fossila och förnybara, för att skapa ren energi från vätgas i väntan på denna infrastruktur.

Utmaningen

PowerCell stod inför att utveckla ett avancerat styrsystem för sin bränslecell och sökte en partner som kunde erbjuda en gedigen mjukvaru- och utvecklingsplattform till styrsystemet, kombinerat med ett attraktivt tjänsteerbjudande. Dokumenterad erfarenhet från utveckling av plattformsmjukvara för säkerhetskritiska system och fordonsindustrin var en viktig förutsättning.

Lösningen

PowerCell vände sig till rt-labs och valde rt-kernel® tillsammans med rt-collab® som utvecklingsmiljö. En mjukvaruplattform baserad på realtidsoperativsystemet rt-kernel® introducerades. Projektet genomfördes tillsammans med rt-labs, i ett distribuerat team lokaliserat på olika utvecklingskontor, och med hjälp av utvecklingsmiljön rt-collab®, som skapar förutsättningar att utveckla inbyggd mjukvara i team på ett världsledande sätt.

Resultatet

Genom sitt samarbete med rt-labs och genom att introducera rt-kernel®, kan PowerCell fokusera sina utvecklingsresurser på att fortsätta utveckla den unika funktionen i sin bränslecell, samtidigt som de genom rt-labs mjukvaruplattform har en tillförlitlig, effektiv och flexibel bas för sina framtida produkter. rt-collab® ger förutsättningarna för effektiva, förutsägbara och professionellt genomförda utvecklingsprojekt.