Swegon

Varför är vi idag villiga att betala för luft? Svaret är att även vid små avvikelser från ett optimalt inomhusklimat sjunker vår prestationsförmåga. Ett bra inomhusklimat bidrar till effektivitet och produktivitet och påverkar därför lönsamheten mycket positivt.

 

Om Swegon

Swegon erbjuder trygga, miljövänliga och ekonomiska lösningar för ett energigivande inomhusklimat. Genom sina säljbolag och partners har de en betydande försäljning i Europa och de finns representerade i de flesta europeiska länder. Swegon är ett helägt dotterbolag till Investment AB Latour.

Bakgrund

Swegon befann sig i en situation där de skulle ta fram en ny produktplattform. För att kunna fokusera på applikationsutvecklingen sökte de en mjukvaru- och utvecklingsplattform med stöd för de senaste 32-bitars mikroprocessorerna och som kunde kompletteras med olika mjukvarukomponenter efter behov. Swegons val föll på rt-labs.

Lösning

rt-labs RTOS rt-kernel® valdes som lösning tillsammans med utvecklingsmiljön rt-collab®. I projektet behövdes också en kommunikationsstack för ModBUS som utvecklades i partnerskap med rt-labs. Till detta har Swegon sedan lagt rt-collab® Server med kravhantering för att ytterligare strukturerar sitt arbetssätt kring kravhantering och projektledning.

Slutsats

Swegon har på ett framgångsrikt sätt introducerat en industriell mjukvaruplattform baserat på ett modern och effektivt RTOS, rt-kernel®, för moderna 32-bitars mikroprocessor samt en komplett verktygskedja baserat på rt-collab®. Swegon har dessutom infört ett kraftfullt arbetssätt för att hålla ordning och reda på krav och projektdokumentation med möjlighet till spårbarhet ända ned till källkoden.

www.swegon.com