EtherCAT

EtherCAT är en jämförelsevis ny Ethernet-baserad fältbuss, ursprungligen framtagen för traditionell automation, men används allt mer för alla typer av inbyggda system. rt-labs har unik expertis på området, och som utvecklare är du välkommen till vår utvecklarsajt Open EtherCAT Society där du hittar downloads och dokumentation.

På rt-labs är vi experter på utveckling av inbyggda system med EtherCAT-stöd. På denna sida kan du ladda ner och använda några av de verktyg och komponenter som vi har utvecklat. Du kan också hitta information om vad vi erbjuder vad gäller utbildning inom EtherCAT.

EtherCAT har en master/slav-arkitektur med upp till 65535 slavenheter. För en master krävs endast standard-hårdvara för Ethernet-kommunikation och ett antal mjukvarukomponenter. Varje slav-nod kräver en specifik hårdvara för att uppnå realtidsprestanda med cykeltider ner mot ett fåtal mikrosekunder.

Övriga utmärkande egenskaper är Redundans Peer to Peer tunneling av applikationsdata som TCP/IP (EoE), enkel filöverföring via (FoE) för firmware-uppdateringar i fält-anpassad “black channel”-kommunikation över VoE. Functional Safety över EtherCAT (FSoE) i enlighet med IEC 61508 som uppfyller kraven för Safety Integrity Level (SIL) 3 Standardkablage med stöd för avstånd upp till 2km mellan noder. Stöd för run-time adressering och konfiguration av EtherCAT nätverk. Det finns open source alternativ för implementation av master och slav. Övrigt EtherCAT administreras av ethercat.org som ansvarar för att underhålla och utveckla standarden. Bakom Ethercat.org står automationsföretaget Beckhoff.