Ladda ner & Support

Open source-projekt

Här hittar du till våra github-sidor med ytterligare information om samt möjlighet till nedladdning av SOEM (Simple Open EtherCAT Master stack) och SOES (Simple Open EtherCAT Slave stack) samt ytterligare dokumentation och referensmanualer:

EtherCAT Slave exempelkod

Ett exempelprojekt på en SOES-slav implementerad på Freescale K60 Tower tillsammans med ett IXXAT EtherCAT slavkort.

Hjälp & Support

Nedan är några exempel på referens-designer som rt-labs tillhandahåller. Alla referens-designer är tillgängliga antingen med eller utan realtidsoperativsystem (RTOS): rt-kernel. rt-kernel är byggt för determinism och för att stödja hård realtid. Statiska tidsstyrda scheman kan definieras och kärnan övervakar att deadlines hålls, i kombination med att hantera mindre tidskritisk eventstyrd funktionalitet på ett flexibelt och smidigt sätt.

EtherCAT Master using SOEM
 • Freescale i.MX53
 • Blackfin 5xx
 • Blackfin 6xx
 • Intel
EtherCAT Slave using SOES
 • Freescale K10 – using Beckhoff ET1100
 • Freescale K60 – using Beckhoff ET1100
 • Xilinx Zynq – using Beckhoff ET1815
Supported profiles/features
 • CANOpen over EtherCAT (CoE)
 • Vendor over EtherCAT (VoE)
 • Distributed clocks
 • SERCOS over EtherCAT (SoE)

Om du har frågor rörande våra produkter, vänligen kontakta support@rt-labs.com. Om du vill begära support eller använda en av våra lösningar, vänligen kontakta sales@rt-labs.com.