Försenade utvecklingsprojekt – verklig kostnad

Att många produktutvecklingsprojekt drar ut på tiden är ingen nyhet. Det är ofta i slutet av projektet som bristerna upptäcks och överraskningar sent i projektet kan bli kostsamma. Utvecklingsavdelningen har sin budget, men vad kostar det för hela företaget att vara sen till marknaden? Prova gärna med dina egna värden.Hur har vi räknat?

Vi har delat upp kostnaden i tre delar:

Ökade utvecklingskostnader

Vi har ansatt att en kvalificerad utvecklingsingenjör kostar 100 ksek i månaden inklusive lön, utrustning och annan overhead. Summan ovan blir helt enkelt 100 ksek multiplicerat med antal ingenjörer och sena månader.

Utebliven försäljning pga sen säljstart

”Time and tide wait for no man” – detsamma gäller en produkts livslängd på marknaden. Ju senare den kommer ut på marknaden desto kortare livslängd kommer produkten att få.
Kostnaden för utebliven försäljning blir då antal månader multiplicerat med täckningsbidraget (försäljningspris – tillverkningskostnad)

Tappade marknadsandelar

Alla vet att en produkt som kommer sent till marknaden tappar marknadsandelar. Man brukar räkna med att en produkts marknadsandel minskar med 2%-6% för varje månad man är efter konkurrenterna. Precis hur stor andelen är beror på många faktorer.
I kalkylen ovan har vi ansatt 2% minskad försäljningsvolym för varje månads försening.

Vidare läsning

För den som vill göra en mer detaljerad beräkning och läsa på mer om ämnet rekommenderar vi denna blogg och vill man göra en mer avancerad beräkning är initialstate.com/latecalc ett bra ställe att börja.

 

Tre steg till framgång
Starkare med en utvecklingspartner