Nytt verktyg för krav och spårbarhet

I samarbete med Göteborgs Universitet har rt-labs utvecklat en Eclipse-plugin för att hantera krav samt länka dessa till kod, testkod och testresultat.

”Vi vill minska gapet mellan formella krav och utvecklarens dagliga arbete. Vi har därför integrerat kravhanteringen i vår Eclipse-baserade utvecklingsmiljö och får full spårbarhet mellan krav, kod och test.”, säger Jens Lideström, mjukvaruingenjör på rt-labs.

Utvecklingen av ReqTool görs i samarbete med en forskargrupp på Göteborgs Universitet och Eclipse Capra project.