Om rt-labs

Att ta fram morgondagens produkter är en stor investering och ett risktagande för varje företag. För att lyckas krävs stort engagemang från alla parter, och vi förstår vikten av att bygga en långsiktig god relation som baseras på ömsesidig respekt och tillit. Vi arbetar i transparenta projekt tillsammans med våra kunder för att minska riskerna och för att projekt ska genomföras utan överraskningar.

Vi hjälper produktutvecklande industriföretag att utveckla stabil och framtidssäker inbyggd mjukvara genom en kombination av mjukvarukomponenter, utvecklingsverktyg, arbetssätt och konsulttjänster.

Våra kunder väljer att jobba med oss för att vårt erbjudande effektiviserar deras produktutveckling och nya produkter kan lanseras snabbare, billigare och med bättre kvalitet.

Vår historia

rt-labs är ett privatägt bolag sedan 2002 och har sina rötter ytterligare några år tillbaka från konsultverksamheten inom Telelogic. Telelogic var ett världsledande företag inom verktyg för modellbaserad utveckling av bl.a. inbyggda system. Från Telelogics stora flora av framgångsrika kunder tog vi med oss viktig erfarenhet från olika branscher världen över.

Sedan 2002 har vi arbetat med en lång rad kunder i många branscher, vilket gett oss än djupare förståelse för dessa företags verklighet. Vad som fungerar och vad som inte gör det. Med dessa erfarenheter och insikter som grund, bestämde vi oss under 2006 för att omvandla våra visioner och erfarenheter till produkter som kan hjälpa företag med utvecklingen av mjukvara för inbyggda system.

Ledstjärnan är att vår kund ska kunna ägna sig åt sina kunder och deras krav på funktion och prestanda. Vårt bidrag är en närmast universell mjukvaruplattform och en utvecklingsprocess som spar både tid och pengar. Till detta kommer vårt erbjudande om testautomatisering som är en enastående kvalitetshöjare. Våra kunder bekräftar att vi har ett mycket konkurrenskraftigt Best-Practice-koncept för hela kedjan vid utveckling av inbyggda system.