Integritetspolicy

rt-labs AB har en integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter hanteras och bearbetas av vårt företag. Vi vill att våra samarbetspartners skall kännas sig trygga i att rt-labs AB kan säkerställa att deras integritet skyddas.

Introduktion

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat hur vi hanterar personuppgifter med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och använder din personliga information.

Integritetspolicyn gäller våra samarbetspartners, så som kunder, leverantörer och andra företag vi har samarbeten med. Integritetshantering av ansökningar och anställda finns angivet i vår personalhandbok, vilket du får information om vid eventuell ansökan/anställning.

rt-labs AB ansvarar för de personuppgifter som lämnas till oss vid t.ex. samarbeten, avtalshantering, försäljning, PR-arrangemang.

Personuppgifter som hanteras på rt-labs AB

  • Kunder: Telefonnummer samt e-post och eventuellt titel. Lagras i vårt CRM-system som är hostat av rt-labs AB samt i mailprogram (Google G-suite). Används vid kontakt vad gäller leverans, projektsamarbeten och försäljning. Översyn sker av kunduppgifter varje år. Samtliga anställda på rt-labs har tillgång till våra kunduppgifter.
  • Leverantörer: samma policy som för kunder.
  • Leads/prospects: för bearbetning av nya affärsmöjligheter lagrar vi telefonnummer, e-post samt titel för potentiella försäljningskontakter. Lagras i CRM-systemet (hostat av rt-labs AB) samt i mailprogram (Google G-suite). Översyn av våra leads/prospects sker årligen. Samtliga anställda på rt-labs har tillgång till uppgifter om våra leads/prospects.
  • Anställda: integritetspolicy för anställda/underkonsulter/ansökningar hänvisas till vår personalhandbok.

Vidarebefordring

Inga uppgifter överförs till annat land.

Vi vidarebefordrar aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Om personlig leverans av produkter eller annan distribution är nödvändig i t.ex. projekt eller samarbeten, kan personuppgifter lämnas till speditörer, om det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra uppdrag.

Översyn av personuppgifter

rt-labs AB erbjuder de som önskar, möjligheten att se över de personuppgifter som vi lagrar hos oss. Om dessa uppgifter är felaktiga eller av någon annan anledning irrelevanta, kan personuppgifterna begäras raderade. Om uppgifterna av något skäl (som t.ex. bokföringsmässiga skäl) inte kan raderas, blir vederbörande informerad om anledningen till varför rt-labs AB behöver behålla personuppgifterna.

Återkalla personuppgifter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att rt-labs AB ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över.  På dessa webbplatser kan vi inte ansvara för sekretesskyddet eller innehållet. Länkarna erbjuds för att kunna förenkla besökare att hitta utökad information om olika ämnesområden som kan relateras till vår verksamhet.

Säkerhet

All data lagras krypterat och säkras av inloggning dit endast behöriga har tillgång. 

Personuppgiftsansvarig

rt-labs AB
Värmlandsgatan 2
413 28 Göteborg
Sverige

Telefon: +46 (0)31 240 250
E-post: info@rt-labs.com

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556662-4614
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556662461401

 
*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen

2018-04-11