Mjukvaruplattform

rt-platform är en effektiv och tillförlitligt mjukvaruplattform för inbyggda styrsystem. En minimal effektiv kärna som enkelt utökas med tilläggsmoduler efter din produkts unika behov.

Kvalitet och standard på dina villkor

Även om rt-platform är generisk och helt standardiserad så kan den bli exakt det du behöver. Plattformen är modulär och byggbar. Varje modul är dokumenterad och kvalitetssäkrad och om det ändå skulle behöva göras ytterligare anpassningar så vet vi exakt vad och hur.

Verktygslåda för framgång

Till rt-platform finns en utvecklingsprocess och en komplett integrerad utvecklingsmiljö för inbyggda system. Utvecklingsmiljön består av ett personligt IDE och den gemensamma teamservern. Till vårt baserbjudande har vi lagt kompletterande partnerprodukter såsom debugger, verktyg för statisk kodanalys och testfallsgenerering.


rt-kernel

rt-kernel är ett robust, litet, effektivt och tillförlitligt realtidsoperativsystem för inbyggda system. Det är designat för att möta hårda realtidskrav med både statisk och dynamisk schemaläggning. rt-kernel stödjer många olika processorfamiljer och används i många olika applikationsområden. rt-kernel är från grunden byggt för determinism och för att stödja hård realtid. Statiska tidsstyrda scheman kan definieras och kärnan övervakar att deadlines hålls. Utöver det tillkommer möjligheten att hantera mindre tidskritisk händelsestyrd funktionalitet på ett flexibelt och smidigt sätt, t.ex. kommunikationsstackar. Allt görs i samma system på samma processor, tack vare en innovativ schemaläggning.
rt-kernel har använts i fält i mer än 10 år.

Referensmanualen till operativsystemet går att hitta här: Referensmanual


Board support packages

Ett BSP är en specifik mjukvara som hör till en givet hårdvarukort. Mjukvaran hjälper till att konfigurera hårdvarumodulerna som finns på kortet. Listan nedan innehåller exmpel på BSP:n som finns tillgängliga för olika utvecklingskort. rt-labs hjälper kunder att ta fram BSP:n för specifik hårdvara.

Supportade utvecklingskort

at91eb40 at91sam9261ek beaglexm
bitfire ea3131 efm32g8xx
evb5510 hawkboard imx28evk
imx53qsb integrator lm88my8
lpc1766stk lpc1768lt lpc2378stk
lpc3250stick mcb2300 mcbstm32
phy3250 phy5554 prep
rt-board sabresd stamp533
stamp537 stm32303e stm32p103
stm32p407 synstm32 twrk60f
twrk60n zedboard


Drivrutiner

Mjukvara för att hantera pereferienheter

 • ADC
 • CAN
 • Counters
 • Ethernet
 • Flash memory (NAND/NOR)
 • i2c
 • PWM
 • RTC
 • SIO
 • SPI
 • Storage
 • USB (Device/Host/OTG)
 • PCIe (PCI Express)

Fältbussar

Industriella nätverksprotokoll för distribuerad realtidskontroll.

Supportade fältbussar

EtherCAT CANopen
SAE J1939* EtherNET/IP*
Profibus* ProfiNET*
Powerlink* DeviceNET*
BACnet* Modbus TCP
mBuS*

*-markerade fältbussar levereras i samarbete med tredjeparts-leverantör


Tilläggsmoduler

Platformen utökas enkelt med tilläggsmoduler för att möta specifika produkters behov av funktionalitet.

 • Script (Lua)
 • Simulink integration
 • Filestystems (FAT, Safe-FLASH)
 • Network stack (TCP/UDP/IP)
 • NFS (Network file system)
 • PTPD (Precision Time Protocol Daemon)
 • RPC (Remote Procedure Calls)
 • Webserver (HTTP/HTTPS)
 • REST API support
 • TLS/SSL/HTTPS

Verktyg

Verktyg för att underlätta utveckling, övervakning och felsökning av kontrollsystem.

 • Shell (via serial port or Ethernet)
 • trace / eventlog

Bootloader

Bootloadern används för att starta en applikation. Den innehåller funktionalitet som mjukvaruuppdatering, integritetskontroll och möjlighet att gå tillbaka till en tidigare mjukvaruversion.

Egenskaper

 • Firmware upgrade (serial port, Ethernet, CAN, EtherCAT)
 • Support for multiple software versions
 • Checksum verification

Utvecklingsmiljö (IDE)

En Eclipse-baserad personlig integrerad utvecklingsmiljö med kraftfull verktygskedja för effektiv och professionell utveckling av inbyggd mjukvara baserad på rt-kernel.

 • Beprövad funktionsrik utvecklingsmiljö(IDE) som underlättar och effektiviserar utvecklarens dagliga arbete
 • Ett användargränssnitt mot hela verktygskedjan inklusive debugger
 • Integrerad med Eclipse CDT (C/C++ Development Tooling)
 • Test och felsökning i simulerad miljö eller på riktig hårdvara
 • Färdiga projektmallar och integration mot rt-kernel
 • Visualisering av RTOS anrop samt SFR (special function registers) på den enskilde utvecklarens dator.

Support, underhåll och uppdateringar

Följande ingår i rt-labs support och underhålls-avtal

 • Mail och telefon-support, svarstid en arbetsdag
 • Tillgång till nya programvaruversioner
 • Hjälp vid felsökning med kort svarstid