BACnet

Användningsområden

BACnet (Building Automation Control Network) är en standard (ANSI-135, ISO 16484-5) för kontrollsystem och automation av fastigheter. Exempel på tillämpningar som BACnet kan användas för är mätning (energiförbrukning, luftfuktighet), styrning (persienner, fönster, ventilation) och säkerhet (brand- och tjuvlarm). Den första ANSI-standarden publicerades 1995 och utvecklingen har pågått sedan 1987.

Uppdelning

BACnet är baserad på en klient/server-modell och är uppdelad i tre olika grupper.

 • Media (layer)
  BACnet specificerar lager 1, 2, 3 och 7 i OSI-modellen, dvs. både från fysiskt medium till applikationslager. De vanligaste fysiska lagren är RS485 för MS/TP och UDP/IP över Ethernet för BACnet/IP. Det finns även möjlighet att använda propriritära media så som LonTalk. För trådlösa kommunikation kan ZigBee användas.

 • Data (object)
  En BACnet-enhet består av ett antal objekt. Standarden definerar i skrivande stund omkring 50 objekt till exempel analoga och digitala in-/utgångar, kalendrar, scheman och reglerloopar. Objektvärden kan också bindas till olika enheter som exempelvis längd (m, fot, tum), effekt (kJ, W, hp) och elektricitet (A, Ohm, V).

 • Functions (services)
  En BACnet-enhet implementerar också ett antal tjänster eller funktioner. Exempel på tjänster kan vara att läsa och skriva objekt, prenumerationer på värdeförändringar och alarmnotifieringar.

  Eftersom BACnet fungerar både för komplexa och enkla noder är uppdelade i olika byggstenar (BACnet Interoperability Building Blocks, BIBB) som man kan välja att uppfylla. Det gör att man en enklare nod endast kräver ett subset av BACnet-stacken vilket ger en enklare och billigare hårdvaruplattform.

  rt-labs är samarbetar med MBS Software när det gäller BACnet.