Board support packages (BSP)

Ett BSP är en specifik mjukvara som hör till en givet hårdvarukort. Mjukvaran hjälper till att konfigurera hårdvarumodulerna som finns på kortet. Listan nedan innehåller exmpel på BSP:n som finns tillgängliga för olika utvecklingskort. rt-labs hjälper kunder att ta fram BSP:n för specifik hårdvara.

Supportade utvecklingskort

at91eb40 at91sam9261ek beaglexm
bitfire ea3131 efm32g8xx
evb5510 hawkboard imx28evk
imx53qsb integrator lm88my8
lpc1766stk lpc1768lt lpc2378stk
lpc3250stick mcb2300 mcbstm32
phy3250 phy5554 prep
rt-board sabresd stamp533
stamp537 stm32303e stm32p103
stm32p407 synstm32 twrk60f
twrk60n zedboard