iodrive nano – dokumentation

Kom igång

Anslut iodrive nano till ditt nätverk

 1. Anslut nätadaptern till din iodrive nano.
 2. Koppla upp din dator mot det wlan som iodrive nano tillhandahåller. Nätverksnamnet kommer vara iodrive_nano_XX:XX:XX:XX:XX:XX där _XX:.. är unikt för varje enhet.
 3. Starta en webbläsare och surfa in på adressen http://192.168.4.1:1337.
 4. Fyll i uppgifter om ditt trådlösa nätverk och följ anvisningarna.

Installera mjukvaran:

 1. Installera Python 2.7.x
 2. Installera WxPython 2.8
 3. Installera rt-robotest. I ett kommandoradsfönster kör du:
  > pip install http://download.rt-labs.com/rt-robotest.zip

Ditt första testfall

 1. Ladda ner vår exempelkod.
 2. Starta RIDE. I ett kommandoradsfönster kör du:
  > python ride.py
 3. Tryck ”Ctrl-O” och öppna exempelfilen.
 4. Se till att din dator är på samma nätverk som din iodrive nano.
 5. Öppna xLink module finder (ligger under rt-robotest menyn).
 6. Tryck på Scan för att leta upp din iodrive nano på nätverket.
 7. Markera din modul i listan och tryck på Copy IP from selected module.
 8. Lägg till xLink biblioteket till projektet genom att klicka på knappen Library.
 9. Fyll i följande:
  • Name: xLink
  • Args: Klistra in adressen du nyss kopierade.
 10. Tryck OK.
 11. Välj vilket test du vill köra och tryck på F8 för att starta.

Inkoppling

iodrive_nano_pinout
Alla tillgängliga signaler finns på den mindre 10-poliga kontakten.
Alla pinnar (utom 3.3V och jord) kan användas för GPIO, PWM, servostyrning och pulsbreddsmätning. Övriga specialfunktioner listas nedan.

Fysisk pinneNamn i RIDESpecialfunktion
1 +3.3V ut
2 JORD
3 0 UART TX
4 1 UART RX
5 2 I²C SCL (with pullup)
6 3 I²C SDA (with pullup)
7 4 SPI MISO
8 5 SPI MOSI
9 6 SPI SCL
10 7 SPI SS (with pullup)

Tillgängliga funktioner

Funktion Argument Dokumentation
firmware versionReturns the firmware version (compiledate and IDE version).
gpio writeport, valueWrites a digital signal on one of the 8 GPIO's. Arguments: port = 0-7, value = 0 or 1.
gpio readpinReads a digital signal from one of the 8 GPIO's. Arguments: port = 0-7.
gpio setuppin, setupSets the properties for a GPIO pin. Arguments: pin = 0-7, setup = INPUT, OUTPUT or INPUT_PULLUP.
serial setupbaudrate, read_timeoutSets the properties for the UART. This also overrides any GPIO setup for pins 0 and 1. Arguments: baudrate = 9600, 115200, etc, read_timeout = read timeout in ms. Pinmapping: TX = 0, RX = 1
serial writestringWrites a string on the serial port. Keyword serial_setup must have been called prior to this keyword.
serial readbytes=128Reads a string from the serial port. Keyword serial_setup must have been called prior to this keyword.
spi setupmax_speed, data_order, data_modeSets the properties for the SPI. Arguments: max_speed = max speed in Hz, data_order = MSBFIRST or LSBFIRST, data_mode = SPI_MODE0 or SPI_MODE1. Pinmapping: MISO = 4, MOSI = 5, CLK = 6, CS = 7.
spi transferread/write, number_of_bytes, dataReads or writes data on the SPI port. Arguments: read/write = read or write, number_of_bytes = the size of the data in bytes, data = the data to send.
i2c setupActivates the I²C bus. Pinmapping: SCL = 2, SDA = 3.
i2c writeslave_node_number, register_address, dataWrites a byte on the I²C bus. Arguments: slave_node_number = I²C slave address, register_address = the register to write to, data = the byte to write.
i2c readslave_node_number, register_address, number_of_bytesReads bytes from the I²C bus. Arguments: slave_node_number = I²C slave address, register_address = the register to write to, number_of_bytes = the size of the data to read in bytes.
pwmpin, duty_cycleActivates Pulse Width Modulation on a pin. Arguments: pin = 0-7, duty_cycle = 0 to 1023. (511 = 50%)
relaystateTurns on or off the relay. Arguments: state = ON, or OFF.
servopin, positionservo
pulselengthpin, pulsetype, timeout=1000Reads a pulse (either HIGH or LOW) on a pin. For example, if value is HIGH, pulseIn() waits for the pin to go HIGH, starts timing, then waits for the pin to go LOW and stops timing. Returns the length of the pulse in microseconds or 0 if no complete pulse was received within the timeout. This keyword configures the pin as INPUT. Arguments: pin = 0-7, pulsetype = high or low, timeout = timeout in us (defualt = 1s).

Återställning

För att kunna det byta nätverk som iodrive nano ansluter sig till behöver man återställa enheten till fabriksläge. Detta görs genom att:

 1. Anslut strömförsörjning (batteri eller nätadaptern)
 2. Tryck och håll in resetknappen i minst 3 sekunder.
 3. Släpp resetknappen
 4. Ta bort strömförsörjningen

Din iodrive nano kommer vid nästa uppstart att tillhandahålla ett nätverk. Följ anslutningsanvisningarna för att ansluta modulen till ett nytt nätverk.