SAE J1939

J1939 är en fältbuss som används främst inom fordonsindustrin men även inom marin- och jordbruksindustrin.

Användningsområden och fördelar

J1939 erbjuder en omfattande och väldokumenterad standard för många olika typer av fordon. Kommunikationen baseras på CAN, en billig och väletablerad kommunikationsstandard.

J1939 är framtagen av SAE (Society of Automotive Engineers) anpassat för modulariserade inbyggda system där noder ska kunna kopplas in i mobila/rörliga system. En hög tillförlitlighet krävs då standarden är framtagen för fordonsindustrin.

Egenskaper

J1939 hanterat allt från nätverkslagret upp till applikationslagret. CAN används som fysiskt lager och datalänklager. Hastigheterna som specificeras är 250 Kbps och 500 Kbps, som också är den övre gränsen för vad CAN klarar. J1939 definierar stora delar av vad som måste kommuniceras vilket ger användaren mer tid till att utforma applikationen istället för att lägga tid på att ta reda på hur data kommuniceras i ett större nätverk.

J1939-protokollet

J1939-protokollet definierar 5 av de 7 lager som finns i OSI-modellen (Open Systems Interconnection). De lager som inte stöds är är 5 (session) och 6 (presentation). De olika dokument som beskriver hur varje lager ska implementeras är följande:

SAE J1939 innehåller riktlinjer för uppsättning av kommunikation på en nod.

  • SEA J1939-0X innehåller riktlinjer för bland annat marin- och skogsindustri samt fordonstillbehör som lastbilssläp.
  • SAE J1939-1X beskriver kraven på det fysiska lagret. Hur snabbt man skickar data, hur nätverkstopologin ser ut och hur kablaget ska se ut.
  • SAE J1939-21 beskriver vilka typer av meddelanden det finns, hur meddelandet kodas och avkodas samt feldetektering.
  • SAE J1939-31 beskriver hur man kopplar ihop olika nätverkssegment med hjälp av repeater, router och gateway.SAE J1939-31 beskriver hur man kopplar ihop olika nätverkssegment med hjälp av repeater, router och gateway.
  • SAE J1939-7X beskriver i detalj hur vilka meddelanden som ska finnas, vilken data de ska innehålla och när de ska skickas.
  • SAE J1939-8X beskriver hur dynamisk adressering i nätverket går till, vilka adresser som tilldelas och samt en uppsättning rekommenderade test som ska stödjas.