Tilläggsmoduler

Platformen utökas enkelt med tilläggsmoduler för att möta specifika produkters behov av funktionalitet.

  • Script (Lua)
  • Simulink integration
  • Filestystems (FAT, Safe-FLASH)
  • Network stack (TCP/UDP/IP)
  • NFS (Network file system)
  • PTPD (Precision Time Protocol Daemon)
  • RPC (Remote Procedure Calls)
  • Webserver (HTTP/HTTPS)
  • REST API support
  • TLS/SSL/HTTPS