Utvecklingsverktyg

En Eclipse-baserad personlig integrerad utvecklingsmiljö med kraftfull verktygskedja för effektiv och professionell utveckling av inbyggd mjukvara baserad på rt-kernel.

  • Beprövad funktionsrik utvecklingsmiljö(IDE) som underlättar och effektiviserar utvecklarens dagliga arbete
  • Ett användargränssnitt mot hela verktygskedjan inklusive debugger
  • Integrerad med Eclipse CDT (C/C++ Development Tooling)
  • Test och felsökning i simulerad miljö eller på riktig hårdvara
  • Färdiga projektmallar och integration mot rt-kernel
  • Visualisering av RTOS anrop samt SFR (special function registers) på den enskilde utvecklarens dator.