Verktyg

Verktyg för att underlätta utveckling, övervakning och felsökning av kontrollsystem.

  • Shell (via serial port or Ethernet)
  • trace / eventlog