cvdrive

Visionsystem för systemtestning

Användningsområden och fördelar

Många inbyggda system antingen styr eller interagerar med någon form av verklig fysisk process, till exempel en motor, ett ställdon, eller en skärm. Ofta görs systemtest för sådana system manuellt.
rt-labs cvdrive™ integrerar dessa processer och gör det möjligt att verifiera dem i systemtesterna. cvdrive™ övervakarar processer med en kamera och via enkla nyckelord som beskrivs i text och bilder analyseras videoströmmen.

uidrive_block

Egenskaper

  • Bildbaserad testmodul för datorseende
  • Programmeringsspråk: Python
  • xLink kompatibel