Resource Manager

Det är inte bara testavdelningen och utvecklingsteamet som behöver tillgång till testriggarna, även integrationsservrar (Jenkins, GitLab, etc) behöver kunna boka upp resurser för att utföra automatiska systemtester. För att testkörningar inte skall krocka med varandra behöver man hålla reda på resurserna. rt-labs Resource Manager™ gör det möjligt för ett helt utvecklingsteam att dela på de resurser som ingår i ett testautomatiseringssytem.


I rt-robotest är resurser testmoduler, fysiska och virtuella servrar, licenser, eller hela riggar.

Resource Manager kopplas enkelt ihop med testramverket via xLink och ger dig direkt möjlighet att skapa och administrera resurser. Genom ett lättanvänt webbgränssnitt kan man se vad som är bokat, boka nya resurser och lämna ifrån sig bokningar. I Robot Framework kan man göra samma sak, fast då genom ett antal enkla nyckelord.