Varför behöver du en utvecklingspartner?

Alltmer av dina produkters egenskaper ligger i mjukvaran, och ditt företags resultat är till stor del beroende av att utvecklingsprojekten levererar på tid, specifikation och budget. Styrsystemet är en central del i dina produkter. Och i framtiden kommer allt mer av din konkurrenskraft att skapas där. För de flesta företag finns det fyra olika sätt att driva utvecklingen av det.

 

  1. Köp färdigt. Du kommer fort framåt, och får låga löpande kostnader. Däremot är investeringen betydande och kontrollen över funktionalitet och framtida utveckling är begränsad – liksom den egna kompetensuppbyggnaden.
  1. Bygg själv. Här får du eller åtminstone dina utvecklare full kontroll. Haken är, förutom tidsåtgången, att dina utvecklingsresurser inte kommer att fokusera på kundvärde om de samtidigt måste bygga och underhålla generiska mjukvarukomponenter.
  1. Bemanna med konsulter. Detta är egentligen samma sak som att bygga själv, men till högre kostnad och lägre egen kompetensuppbyggnad.
  1. Utvecklingspartner. Här kan du optimera resurserna och kan låta dina egna experter jobba med det som ger kundnytta och lönsamhet. Du får bättre kontroll på kostnaderna och kan långsiktigt bygga egen kompetens, men du måste troligen ändra på ert arbetssätt.

utvecklingsstrategier_sv

På rt-labs är vi övertygade om att utvecklingspartner är det absolut effektivaste. Det är därför vi erbjuder fast pris och levererar med garanti. Om du delar vår syn på vad som ger effektivitet och konkurrenskraft så finns den första förutsättningen för ett givande samarbete. Välkommen att boka ett möte för att få resten av historien om effektivare produktutveckling.

Försenade utvecklingsprojekt – verklig kostnad
Tre steg till framgång